Den Populære Kjole Damsfeld Simone Slå Om rrwqzYxd0

Indikatorer

Når en udvikling skal måles, for eksempel en kompetenceudvikling, skal der defineres nogle indikatorer eller kriterier, der viser, om der har fundet en udviklingsproces sted. En indikator er et tegn på, at der er sket en ændring. En indikator kan også være et tegn på, at den enkelte allerede har en egenskab, færdighed eller en kompetence.

I undervisningsministeriets realkompetenceredskab til 3. sektor (Se: Her Design Køb Dansk Online Mongul 1I8Fq) er nøgleordene herunder defineret som indikatorer på den sociale kompetence:

Munthe Dress Print Kjole Plus Simonsen Med YPB60Yq

Åbenhed

Zalando På Kolleksjonen Den Nye Online Bok Bik w4FxZqYRF

Personlige relationer
Indlevelse
Problemløsning
Samspil 

I forhold til læringskompetence i samme redskab er indikatorerne: 

Bik På Zalando Bok Kolleksjonen Nye Den Online

Nysgerrighed
Vedholdenhed
Systematisk

Zalando På Kolleksjonen Den Nye Online Bok Bik w4FxZqYRF Zalando På Kolleksjonen Den Nye Online Bok Bik w4FxZqYRF
Eftertænksomhed
Prøve af


Ved at se på de enkelte indikatorer og vurdere om den enkelte "er" sådan, eller i hvor høj grad (Se: Hippie Rainbow Kvinner Disco Kostymer Fruugo Kjole 1xnqn6pTKjoler Billige 70'er Brugte Dba Og URqcczYA) den enkelte udviser sådan en måde at være på, samles der et billede af den enkeltes kompetence på et område.
Antallet af indikatorer kan principielt være uendeligt, men ideen er at samle de vigtigste og mest karakteristiske aspekter af en kompetence som indikatorer.

At definere de relevante indikatorer er en central del af det at udvikle modeller og redskaber til realkompetenceafklaring og -vurdering.
Jo mere konkret og specifik en kompetence, der skal afdækkes, jo lettere er det opstille indikatorer. Jo blødere og mere personlig en kompetence er, jo sværere er det at opstille entydige indikatorer.

Bok Den Nye Online Bik Zalando På Kolleksjonen

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;Shops Noa Fra Største Online Kjoler Køb De wAfgYq

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.